2n Comunicat de l’AFA a les Famílies de l’escola

Benvolgudes famílies,

 

Ens adrecem de nou a vosaltres amb l’objectiu d’aclarir certes informacions que s’estan difonent de forma sistemàtica i que formen part d’una acció continuada de difamació sobre el funcionament de l’AFA.

 

En primer lloc volem confirmar que, tal com recull l’Acta de l’Assemblea General del 26 de maig, en efecte la Junta va procedir a expulsar a una persona no sòcia de l’AFA de l’Assemblea.

Segons recullen els Estatuts de l’AFA, l’Assemblea General és l’òrgan de govern de les famílies afiliades, és a dir, dels socis. Al procedir a confirmar l’afiliació dels assistents es va detectar  que una de les persones presents a l’Assemblea no era sòcia de l’associació. Tot i així, des de Presidència es va convidar a aquesta persona a romandre com a oient. Malauradament, no es va poder mantenir aquesta invitació  degut a les reiterades faltes de respecte d’aquesta persona cap a la feina feta per l’AFA i a l’alteració constant de l’ordre de la reunió. Després de diferents crides a l’ordre, i davant la persistent falta de respecte es va procedir a fer-la fora de l’Assemblea.

 

En segon lloc, passem a aclarir la informació no veraç que ha estat distribuïda els darrers dies:

 

 1. L’AFA és l’Associació de Famílies d’Alumnes l’Escola. Formar part de l’AFA és opcional i en cap cas obligatori.
 2. L’AFA Poveda està federada a l’AFFAC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya) i segueix de manera estricta el que marca la legalitat quant als requisits de formació i activitat.
 3. L’AFA Pare Poveda, com qualsevol altra AFA i donant compliment al marc legal, compta amb uns Estatuts i un Reglament de Règim Intern que recullen com s’ha d’organitzar i com ha de funcionar, així com els drets i deures dels socis. Ambdós documents es van aprovar en el seu dia en Assemblea General i s’han modificat i aprovat darrerament a l’Assemblea General de socis celebrada el 26 de Maig de 2021. Teniu tota la informació corresponent a l’acta de l’esmentada reunió penjada a la web.
 4. Tal com es recull als Estatuts i al Reglament, l’activitat de l’AFA la duen a terme pares i mares de l’escola, voluntaris, que dediquen el seu temps personal per gestionar les diferents activitats i serveis que ofereix, sempre en coordinació amb l’AFFAC i amb els organismes responsables (Consorci d’Edudació de Barcelona). Aquestes  persones s’organitzen en diferents comissions de Treball, les quals conformen la Junta de l’AFA.
 5. La Junta de l’AFA es presenta, prèvia crida a la incorporació de nous membres, a la primera Assemblea General de cada any i es porta a votació entre els socis assistents.
 6. Els membres de la Junta, com la resta de famílies, tenen l’obligació de pagar tots els serveis que facin servir (socialització, menjador, extraescolars, acollida, les quotes dels seus fills) així com les despeses escolars (material, llibres, excursions, etc). Únicament, tal com s’estableix als Estatuts, si la seva aportació quant a feina cap a l’escola, ha estat significativa i la junta així ho valida, es podrà descomptar una única quota per família voluntària membre de la Junta (45 € aquest curs).
 7. L’Estat de Comptes de l’AFA Poveda és públic i es presenta cada any a l’Assemblea General als socis per a la seva validació. De nou, teniu tota la informació penjada a la web, a l’Acta de l’Assemblea General de 1 de desembre del 2020.
 8. Quant a les activitats gestionades per l’AFA cal puntualitzar que:
 • A la darrera Assemblea General es va proposar una pujada de 5 euros a la quota anual de l’AFA, per tots els motius exposats en l’anterior comunicat. La revisió de la quota es va informar a la convocatòria de l’Assemblea General i es va votar i aprovar en Assemblea del 26 de maig tal i com recull l’acta.
 • L’AFA gestiona el Servei de Menjador de l’Escola d’acord amb els criteris marcats pel Consorci d’Educació i en el marc del contracte de cessió de la gestió que existeix entre l’Escola i l’AFA. El cost del menú del menjador ve determinat pel Consorci d’Educació de Barcelona. L’AFA per tant no aplica cap mena de pujada en el preu del menú, perquè es tracta d’una competència que li correspon al Consorci.
 • Referent a les activitats extraescolars, tal com es recull a l’Acta de l’Assemblea General del 26 de maig, i pels mateixos motius pels quals es va proposar la pujada de 5 euros de la quota, l’AFA va plantejar:
  • Pujada de 3 euros a la quota mensual de les activitats extraescolars que es gestionen directament des de l’AFA (totes les que no coordina la Fundació Vallcarca Nord).
  • Continuar treballant per mantenir preus competitius a la resta d’activitats oferides.
  • L’establiment d’una matrícula per extraescolar per a tot aquell infant aliè a l’escola Pare Poveda, Jose Mª de Sagarra i Gravi..
  • Totes aquestes mesures es van aprovar per majoria en l’esmentada Assemblea.
 • En referència a l’Assegurança per alumne, l’AFA únicament aplica el que ens marca la companyia asseguradora. Actualment 4 € per curs escolar i infant.
 • En referència al servei d’acollida, malgrat ser un servei deficitari en què el volum d’alumnes no cobreix el cost del servei, l’AFA treballa per mantenir-lo sense pujar el cost del mateix i compensa el dèficit amb la resta de mesures explicades anteriorment.
 • En referència al material escolar, preu d’excursions i sortides escolars i llibres de text, cal remarcar que l’AFA actua com a intermediari, perquè són conceptes determinats per l’escola:
  • L’AFA, en el cas del material escolar i les excursions o sortides escolars, únicament gestiona el cobrament, que posteriorment transfereix a l’escola íntegrament.
  • En el cas dels llibres, l’escola pauta el llistat i la comissió de socialització revisa quins llibres es poden mantenir segons els criteris establerts prèviament i quins llibres cal renovar o comprar per ser de nova incorporació. L’AFA gestiona la compra dels llibres que corresponguin i el manteniment dels llibres que continuen en ús. L’objectiu final de la socialització no és altra que alleugerir la càrrega econòmica de les famílies. En qualsevol cas, unir-se al projecte de socialització és opcional, cada família pot triar com adquirir els llibres necessaris pel curs acadèmic, excepte el projecte Innovamat de matemàtiques, que no està a la venda a llibreries donat que és un projecte per les escoles.

 

Per acabar, cal remarcar també que totes i cadascuna de les decisions que afecten a les famílies es presenten a les Assemblees Generals per a valoració i votació dels socis, tot informant de l’ordre del dia a la mateixa convocatòria.

 

L’AFA es reserva el dret d’estudiar mesures legals en la seva defensa.

 

Per qualsevol consulta,  us podeu adreçar a l’AFA en el seu telèfon de contacte (93.211.44.96) o a la seva adreça electrònica  [email protected]

 

Gràcies,

Junta  AFA Poveda

 

 

Please follow and like us:
Pin Share