Aquesta extraescolar serà gestionada per Dinamic.

Per inscriure el teu infant a una extraescolar organitzada per Dinamic completa el formulari d’Inscripció en línia.

Detalls de l’activitat:

Horari:

Aquesta activitat es realitzarà un dia a la setmana. Aquests són les diferents opcions:

  • DIBUIX I PINTURA (1r a 6e). Dimarts de 16:30 a 17:45 h.
  • DIBUIX I PINTURA (1r a 6e). Dimecres de 16:30 a 17:45 h.

Preu: 24:00 € manuals

Preu per 2 o més activitats ofertes per Dinamic:

  • 1 activitat: 24:00 €
  • 2 activitats: 40,91 €
  • 3 activitats: 61,42 €
  • 4 activitats: 81,93 €
  • En cas de fer Robòtica, se li sumarà en aquest preu el diferencial de quota que existeix amb una activitat de preu normal (17,50 €).
  • Exemple: Si un infant fa Robòtica i Anglès, el preu serà de 40,91 € + 17,50 € (diferencial de quota Robòtica) = 58,41 €.

Lloc: Escola Josep Maria de Sagarra

Calendari:

  • Inici de l’activitat: octubre 2024
  • Fi de l’activitat: maig 2025

Monitor/a responsable: Monitors de l’empresa Dinamics.

Per tramitar la baixa d’un participant us haureu de posar en contacte amb Dinàmic a través del correu electrònic [email protected] o trucant als telèfons 651 181 244 / 93 357 35 19.

En què consisteix l’activitat de Dibuix i Pintura?

Potenciem l’expressió visual i les nostres sensibilitats artístiques.
En el procés de creació, desenvoluparem l’observació i la coordinació visual i manual, fomentant la destresa per captar i representar formes, textures i colors amb precisió. Explorarem tècniques artístiques com el dibuix a llapis, tècniques de pintura com l’aquarel·la o l’oli, i l’ús d’eines com pinzells i palets.

Valorarem la importància de tenir cura del material, la paciència requerida en la creació artística, i la reutilització.

Explorarem els fonaments de l’art visual, i introduirem els artistes rellevants de la història de l’art, exposant els infants a diversos corrents artístics i estils visuals per inspirar-los i ampliar el seu coneixement i apreciació de l’art.