Què és?

Socialitzar els llibres de lectura implica compartir la despesa entre les famílies de l’escola que decideixen entrar en el projecte.

D’aquesta forma es reutilitzen, durant un mínim de tres anys, i es poden adquirir col·leccions, que amplien la varietat i la capacitat d’elecció per part de l’infant, a un cost molt inferior per les famílies.

L’alumne en fa ús d’aquests llibres i en té cura durant el curs. Es queden a l’escola i seran reutilitzats, el curs següent, per un altre alumne que formi part del projecte.

Quins són els objectius del projecte?

Els objectius fonamentals d’aquest projecte són dos:

  1. Rebaixar la càrrega econòmica a les famílies per l’adquisició dels llibres
  2. Introduir, d’una manera pràctica, en l’educació dels nens i nenes, valors com saber compartir, la solidaritat, la igualtat, el respecte i la responsabilitat davant els materials comunitaris

Qui participa?

És un projecte educatiu d’escola i estan involucrats els cursos de 1r a 6è de primària

Què entra en el preu de la socialització?

Dintre de l’import de la socialització està inclòs la quota de l’AFA, import del llibres de lectura socialitzats, l’agenda escolar i el material del projecte de l’escola Innovamat de matemàtiques. Aquest pagament serà fraccionat en tres mesos (juny, juliol i agost).

Com funciona?

Els llibres de lectura escollits per l’Escola, els comprarà l’AFA i els folrarà e identificarà i els entregarà a l’escola per la seva distribució. 


IMPORTANT:

La renovació anual en el projecte de socialització serà automàtica, si la família no ha comunicat la baixa a l’AFA amb anterioritat.

En cas de pèrdua o deteriorament per mal ús, la família haurà d’abonar el 100% del valor del llibre, per tal de poder-lo reposar.