SERVEI D'ACOLLIDA 2024-25

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar amb els horaris escolars, l’AFA ofereix diferents serveis, que permeten ampliar l’horari d’estada dels alumnes a l’escola.
Per inscriure-us a aquest servei:

 1. Cliqueu en el formulari de preinscripció i completeu en línia les vostres dades: INSCRIPCIÓ ACOLLIDES.
 2. Descarrega el document i omple’l amb les dades bancàries i les autoritzacions necessàries.
 3. Envia el document completat i signat per correu electrònic a la secretaria de l’AFA ([email protected]).

 

 

SERVEI D’ACOLLIDA MATINS

Un d’aquest servei és el servei d’acollida de matí que s’ofereix abans de l’inici de l’horari escolar. Aquest servei està dissenyat per oferir una opció de confiança a les famílies on els pares comencen a treballar molt d’hora al matí i necessiten que els seus fills estiguin atesos abans que comencin les classes, en un espai agradable, amable i amè.

Les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual també poden beneficiar-se d’aquest servei. Per l’acollida matinal puntual, no és necessari notificar per avançat.

 • Horari: des de les 8:00 h fins a les 9.00 h (en franges horàries d’1/2 hora).
 • Lloc: menjador
 • Activitats: Per als més petits hi ha un racó amb joguines de construcció i joc simbòlic, puzles, contes, i jocs de taula. Per als més grans hi ha jocs de taula, escacs, colors per pintar, llegir.
 • Empresa responsable: AFA Pare Poveda

De 8:00 a 8:30 es permetrà que els nens portin l’esmorzar de casa. Qualsevol nen que vingui més tard d’aquesta hora haurà de venir esmorzat.

 

 

Tarifes mensuals

Tarifes diàries

8:00 h – 9:00 h

34,00 €

3,30 €

8:30 h – 9:00 h

25,00 €

2,50 €

 

SERVEI D’ACOLLIDA TARDES

El servei d’acollida de tarda s’ofereix després de l’horari escolar. Està pensat per pares i mares que surten de treballar tard i no poden arribar a temps a recollir als seus fills a les 16:30 h.

Les famílies que esporàdicament tenen compromisos a la tarda i no poden arribar a l’hora en què finalitza l’horari lectiu també es poden beneficiar d’aquest servei de forma puntual.

Per l’acollida puntual a la tarda cal que notifiqueu per correu electrònic o trucant a l’AFA, d’aquesta manera es coordinarà la recollida del nen/a amb les mestres.

 • Horari: des de les 16:30 h fins a les 18:00 h (en franges horàries d’1/2 hora).
 • Lloc: menjador
 • Activitats: Per als més petits hi ha un racó amb joguines de construcció i joc simbòlic, puzles, contes, i jocs de taula. Per als més grans hi ha jocs de taula, escacs, colors per pintar, llegir.
 • Empresa responsable: AFA Pare Poveda.
 

Tarifes mensuals

Tarifes diàries

16:30 h – 18:00 h

41,00 €

4,10 €

16.30 h – 17.30 h

34,00 €

3,30 €

16:30 h – 17:00 h

25,00 €

2,50 €

 

SERVEI D’ACOLLIDA EXTRAESCOLARS

L’acollida extraescolar només està dirigida als alumnes de l’escola Pare Poveda que realitzen activitats extraescolars a 2a hora.

 • Inici de l’activitat: 9 de setembre de 2024
 • Lloc de realització: Menjador de l’Escola Pare Poveda
 • Preu: 13,00 €/mes (2 dies a la setmana)

NOTES IMPORTANTS:

 • Tant l’entrada com la sortida dels nens que fan ús del servei d’acollida es fa per la porta d’accés al recinte del costat del metro.
 • L’import d’acollida fix mensual es passa a cobrament a més en curs, juntament amb la resta de serveis que tingueu contractats.
 • El cost dels serveis d’acollides puntuals, tan de matí com de tarda, es passa a cobrament el més vençut.

Es prega màxima puntualitat en l’horari de recollida dels nens i nenes a l’última franja horària de la tarda, en cas contrari es penalitzarà amb 10 € per cada franja de mitja hora i al tercer avís ja no es podrà fer ús d’aquest servei.

Protocol d’actuació en el supòsit de retard en la recollida dels alumnes a l’acabament de les activitats organitzades per l’AFA

Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de l’alumnat un cop acabat l’horari de l’activitat (considerat en 5 minuts), es procedirà a trucar als telèfons facilitats a l’AFA per localitzar la família o els tutors legals de l’alumne/a.

 

Un cop esgotats els intents de localització i comunicació amb la família o amb els tutors, i transcorregut un marge de temps prudencial, considerat en 30 minuts, la persona que fins en aquell moment hagi romàs a càrrec de l’alumne/a, es comunicarà la situació a la guàrdia urbana o als Mossos d’Esquadra. 

 

A més, es procedirà al càrrec de 10 euros, en concepte de sanció, per cada fracció de mitja hora de retard.

 

Al tercer retard en la recollida, la sanció portarà aparellada l’exclusió del servei de manera definitiva, en la mesura en què comporta una manca d’assumpció de les responsabilitats de custòdia dels menors que li corresponen.

Aquesta informació està registrada al Reglament de Règim Intern de l’AFA Poveda – Aprovat a l’Assemblea General del 26 de maig del 2021.