Aquesta extraescolar serà gestionada per Dinamic.

Per inscriure el teu infant a una extraescolar organitzada per Dinamic completa el formulari d’Inscripció en línia.

Detalls de l’activitat:

 

Horari:

Aquesta activitat es realitzarà un dia a la setmana. Aquests són les diferents opcions:

 • ART & SCIENCE (I4, I5). Dimarts 16:30 a 17:45 h. 
 • ART & SCIENCE (I4, I5). Dijous 16:30 a 17:45 h.
 • ENGLISH IN MOTION (1r a 3r). Dimecres de 16:30 a 17:45 h.
 • ENGLISH IN MOTION (1r a 3r). Dijous de 16:30 a 17:45 h.
 • ENGLISH EXPLORERS (4t a 6è). Dimecres de 16:30 a 17:45 h.
 • ENGLISH EXPLORERS (4t a 6è). Dijous de 16:30 a 17:45 h.

Preu: 22,00 € mensuals

reu per 2 o més activitats ofertes per Dinamic:

 • 1 activitat: 24:00 €
 • 2 activitats: 40,91 €
 • 3 activitats: 61,42 €
 • 4 activitats: 81,93 €
 • En cas de fer Robòtica, se li sumarà en aquest preu el diferencial de quota que existeix amb una activitat de preu normal (17,50 €).
 • Exemple: Si un infant fa Robòtica i Anglès, el preu serà de 40,91 € + 17,50 € (diferencial de quota Robòtica) = 58,41 €.

Lloc: Escola Josep Maria de Sagarra

Calendari:

 • Inici de l’activitat: octubre 2023
 • Fi de l’activitat: maig 2024

Monitor/a responsable: Monitors de l’empresa Dinamics.

Per tramitar la baixa d’un participant us haureu de posar en contacte amb Dinàmic a través del correu electrònic [email protected] o trucant als telèfons 651 181 244 / 93 357 35 19.

En què consisteix l’activitat?

ART & SCIENCE (I4 i I5): Enguany presentem aquesta activitat en què es combina l’art i la ciència i la qual es fa íntegrament en anglès. Es proposen sessions en què descobrir i explorar el món dels treballs manuals i els experiments senzills mentre ens familiaritzem amb nou vocabulari, expressions i estructures gramaticals angleses en un entorn divertit, motivador i creatiu. A través de l’acció, fem ús del llenguatge i ampliem les capacitats comunicatives en llengua anglesa dels infants.

ENGLISH IN MOTION (1r a 3r): L’objectiu principal d’aquesta activitat és treballar la llengua anglesa de manera lúdica i interactiva, utilitzant activitats de moviment corporal, jocs i dinàmiques col·lectives. Els infants que hi participin posaran en pràctica el seu anglès a través de l’acció i el moviment. A més de millorar les seves habilitats lingüístiques, aquesta activitat promourà la seva coordinació motriu, la confiança en si mateixos i el treball en equip. Es realitzaran jocs tradicionals, danses i coreografies, activitats de grup cooperatives, i jocs de rol o teatrals.

ENGLISH EXPLORERS (4t a 6è): És una activitat dissenyada amb l’objectiu d’aprendre la llengua anglesa mitjançant la imaginació per visitar diferents llocs i situacions del dia a dia. Durant tot el curs escolar, els infants exploraran noves paraules, verbs, estructures gramaticals i practicaran les seves habilitats de comprensió i expressió oral i escrita, aplicant-les a contextos concrets. English Explorers ofereix als infants una experiència
immersiva i divertida per a aprendre l’anglès, establint una base sòlida per al seu domini de la llengua.