Les activitats extraescolars estan definides pel Departament d’Educació com “aquelles adreçades a l’alumnat que faciliten la seva formació en aspectes educatius mitjançant activitats socials, culturals, educatives i del lleure, sense relació directa ni necessària amb l’activitat pròpiament escolar. Es desenvolupen en horari extraescolar i es programen per als dies lectius del curs escolar”. És d’aquesta manera com podem proporcionar als infants unes oportunitats educatives diferents i complementàries a l’escola i també oferir la possibilitat de conciliar la vida familiar i laboral.

Per inscriure el teu infant o tu mateix a una extraescolar organitzada per l’AFA Pare Poveda, segueix aquests passos:

  1. Completa el formulari de ONLINE de Preinscripció.
  2. Descarrega el document i omple’l amb les dades bancàries i les autoritzacions necessàries.
  3. Envia el document completat i signat per correu electrònic a la secretaria de l’AFA ([email protected]).
  4. Espera la confirmació de la plaça per part de l’AFA.

Un cop confirmada la plaça, hauràs de lliurar l’original del document al monitor/a responsable el primer dia de l’activitat.

Una de les finalitats del nostre projecte és poder oferir als infants activitats cultural i esportives, ampliar aspectes culturals complementaris als de l’escola i introduir als nens a la pràctica de diferents esports d’equip, amb uns costos raonables que permetin l’accés a tots els infants.

Altrament es pretén que l’horari de les activitats ajudi i afavoreixi la conciliació laboral familiar i sigui un complement dels altres serveis que ofereix l’AFA i que s’encaminen a aquest objectiu.

Amb les activitats esportives es pretén iniciar als infants en la pràctica d’esports com el judo, el bàsquet o el futbol, assolint valors com l’esforç, el treball en grup i el respecte pels altres. 

Altres activitats, com el patinatge i la dansa, comparteixen elements propis de l’esport amb elements artístics on també es valora l’habilitat, la destresa i l’estil.

A les activitats culturals-educatives, anglès, escacs i arts plàstiques, l’objectiu és iniciar així mateix als infants en activitats no reglades que vinguin a afavorir l’expressió, la memorització, el diàleg, la comprensió…

Amb l’anglès es pretén que els infants gaudeixin de l’aprenentatge d’una tercera llengua.

Les activitats extraescolars estan dirigides a tots els nens i nenes des de I3 fins a 6è de primària.

Algunes de les activitats estan obertes a infants externs a l’escola Pare Poveda que hi vulguin participar.

Les activitats es realitzan en diferents espais de l’escola segons la tipologia i la necessitat de cada activitat, la disponibilitat dels espais i els factors climatològics.

Algunes activitats com el bàsquet o alguns grups de futbol, es realitzen a les instal·lacions de l’escola Josep Mª de Sagarra.

A principi de curs s’organitza una reunió amb les famílies dels infants per tal d’informar dels aspectes rellevants de l’activitat i el seu funcionament; equipació, mallots, tipus de patins, competicions escolar, festivals , etc.

La comunicació de qualsevol dubte o qüestió general es fa a través de la figura del/la Delegat/da de l’activitat (normalment una pare/mare membre de l’AFA  que vetlla pel bon desenvolupament de l’activitat).

Sempre que es pugui, preferim que les comunicacions siguin personals i directes amb els entrenadors, que estan sempre a disposició de les famílies al finalitzar cada sessió.

Habitualment al llarg del curs es realitzen diferents competicions i/o actuacions on les famílies poden veure d’aprop les activitats que realitzen els infants. Al juny, es dur a terme el Festival de Fi de Curs, amb les actuacions i exposicions de totes les activitats realitzades durant el curs.