ACTA JUNTA AFA (setembre 2015)

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AFA

Caràcter:         Ordinari (i obert)

Data:                21 de setembre de 2015

Hora:               de les 19.30 a les 21.00 hores

Lloc:                Escola Pare Poveda

 

Assistents:

Josep Maria Barrabés, president,

Alberto Guerras,

Eva Millet,

Albert Branchadell,

Sandra Puig,

Elsa Rodríguez-Cabo,

Núria Rovira,

Aida Rodríguez, secretària

Amb l’assistència de Marta Fernández, Svetlana Milokhine, Milagros Calvo, Lluïsa Carrillo, Luz Arelis, Amal Lahmar, Julia Caballero, Lucía Martínez, Ignasi Saula, Jack Vanlightly, Gloria Pérez, Roser Calbo, Immaculada Rodríguez, Neil Dean, Monica Casino, Iván Navarro, Jessica Rosquellas, Joanna Bieto, Montserrat Boj, Rosalía Quiroga, Nuria Ferrer, Belen Iracheta, Àlex Arcos, Pilar Vergara, Marcela García, Jeaneth López, Cristina Lovaina, Anna Arnó, Isabel Pueyo i Antonio Guerrero.

 

Ordre del dia:

 1. Junta i comissions
 2. Impagats
 3. Secretària AFA
 4. Assemblea General
 5. Reunions principi de curs
 6. Torn obert de paraula

Desenvolupament de la sessió.

El president obre la sessió amb el següent ordre del dia:

 

 1. Junta i comissions

Aprofitant que hi ha molta assistència a la junta de l’AFA el president amb ajuda dels actuals membres de la Junta explica què fa l’AFA, quines responsabilitats té i quines comissions es conformen per portar a terme les tasques que es deriven d’aquestes responsabilitats.

Es fa una crida a les persones assistents per unir-se a la Junta i agafar responsabilitats de les diferents comissions.

Es reparteixen les comissions i amb les noves incorporacions queden de la següent manera:

 • Extraescolars:
  • Belen Iracheta (futbol),
  • Joanna Bieto (psicomotricitat)
  • Anna Arnó (basquet)
  • Nuria Rovira (patinatge i dansa)
  • Eva Millet (anglès)
  • Pendents judo, arts plàstiques, escacs
 • Festes: Núria Rovira, Alberto Guerras, Sandra Puig, Nuria Ferrer, Pilar Vergara.
 • Colònies: Alberto Guerres i Sandra Puig.
 • Menjador: Albert Branchadell, Alberto Guerras, Joanna Bieto, Lucia Martínez.
 • Informàtica: Rosalía Quiroga
 • Afers Exteriors: Albert Branchadell i pendent trobar algú
 • Socialització de llibres: Núria Rovira i Pilar Vergara.
 • Agenda 21: Eva Millet
 • Gènere: Elsa Rodríguez-Cabo
 • Bouissaina: Elsa Rodríguez-Cabo
 • Coordinadora de delegades: Jessica Rosquellas
 • Relacions ampa-direcció: Eva Millet i Albert Branchadell
 • Econòmica. pendent trobar algú
 • Millora Educativa*: Montserrat Boj, Joanna Bieto, Lucia Martinez i Albert Branchadell.
 • Tresorera: Isabel Pueyo
 • Secretària: Aida Rodríguez
 • President/a: Fins l’assemblea seguirà sent president el Josep Maria Barrabés, però a la reunió confirma que deixa el càrrec per la qual cosa queda pendent trobar un nou candidat/a a president/a

* Nova comissió proposada per assistents i acceptada per unanimitat per la junta de l’AFA. Aquesta comissió tindrà com a punt de partida el decàleg proposat a l’escola el curs 2014-2015 i s’encarregarà també dels temes de la LOMCE i l’IES Vallcarca.

 1. Impagats

El Josep Maria explica que com cada any s’han produït alguns incidents desagradables per part de certes famílies envers la secretària de l’AFA. Aquests incidents la majoria de vegades vénen de famílies amb impagaments, a les quals es reclama el que deuen.

S’exposa un cas en concret d’una família que ja té un deute de 800 € que segueix augmentant. S’explica que s’ha avisat la família moltes vegades però que sembla que no hi ha res a fer. Des de l’inici de curs la família segueix deixant el seu fill/a a l’acollida i al menjador tot i que se li ha comunicat que ja no té dret a fer ús d’aquest serveis.

Es pregunta què cal fer amb aquesta família. Es parla de posar una denúncia formal però la Pilar proposa contactar amb la DGAIA i exposar el cas com una detecció de risc per l’infant, explicant que el serveis socials ja han fet tot un procés sense gaire èxit. S’acorda intentar seguir aquesta via per solucionar el problema.

 1. Secretària AFA

Per raons personals, la secretària decideix anul·lar aquest punt de l’ordre del dia.

El Josep Maria aprofita per recordar a tothom que la secretària de l’AFA és una treballadora la vida privada de la qual s’ha de respectar una vegada surt de la feina, cosa que fins ara no hem fet. Hi ha uns horaris d’atenció al públic que permeten als pares de fer totes les preguntes, consultes, suggeriments, etc. i aquests horaris s’han de respectar.

 1. Assemblea General

Es decideix que l’Assemblea General es realitzarà el proper dilluns 23 de novembre de 2015 a les 19.30h.

La data de la reunió de Junta prèvia per preparar l’Assemblea i els temes dels quals es parlarà queden pendents de determinar.

 

 1. Reunions principi de curs

Es decideix fer una presentació de l’AFA a les reunions d’inici de curs tal com es va fer el curs anterior a excepció de 6è.

Es demana a les persones que assisteixen què els agradaria que es presentés en aquesta reunió i algunes persones diuen que els agradaria que es recalqués la importància de les decisions col·lectives, que com més participació tingui l’AFA més fàcil serà fer pressió a l’escola per portar a terme millores educatives. També demanen de recordar la importància de la figura dels/les delegats/ades i el rol que tenen en fer de pont entre pares, escola i AFA.

 1. Torn obert de paraules

L’Ignasi ens comenta que les criatures s’han tornat a queixar que s’ha prohibit jugar al pati nou durant l’hora d’esbarjo. Es parlarà una altra vegada amb la directora per solucionar aquest tema.

Algunes persones es queixen que el nombre de lavabos al patí de baix és insuficient. Això provoca moltes cues i que alguns alumnes s’hagin fet les necessitats a sobre ja que no es podien aguantar. A més la neteja segueix deixant molt a desitjar i no hi ha papereres als lavabos.

Per solucionar el problemes de les cues i la neteja algunes persones proposen que a la sortida del menjador les criatures vagin als lavabos de dintre de l’escola abans de sortir al pati; d’aquesta manera és limitarà l’ús dels lavabos de fora. L’AFA es compromet a parlar amb direcció d’aquest tema i a comprar papereres per posar dins dels lavabos.

El president aixeca la sessió a les 21.00 hores, de la qual jo, com a secretària, estenc aquesta acta.

 

 

La secretària,                                                                                   Vist i plau del president

Please follow and like us:
Pin Share