CANDIDATURA MEMBRES JUNTA DE L’AFA

Us comuniquem les candidatures rebudes fins el moment per la renovació dels membres de la Junta de l’AFA. Us recordem que avui es l’últim dia per presentar les vostres candidatures, que han de constar com a mínim d’un president/a, secretari/a i tresorer/a.

Nom 1er Cognom Càrrec Comissió/ns
Aida Rodríguez President Relacions AFA-Direcció
Albert Branchadell Secretari Menjador, Afers exteriors, Relacions AFA-Direcció, Millora educativa
Isabel Pueyo Tresorera  
Anna Arnó Vocal Basquet, Afers exteriors, co-presidenta
Robert Soro Vocal  
Nuria Rovira Vocal Patinatge, dansa, festes, socialització llibres
Elsa Rodríguez-Cabo Vocal Arts plàstiques, escacs, Coeducació i Integració
Alberto Guerras Vocal Festes, Colonies i Casals
Nuria Ferrer Vocal Festes,
Sandra Puig Vocal Festes, Colonies i Casals
Lucia Martínez Vocal Menjador, ajudant tresorera
Pilar Vergara Vocal Festes, socialització llibres, Relacions AFA-Direcció
Belen Iracheta Vocal Futbol, Judo
Jessica Rosquellas Vocal Coordinadora de delegades, Bouissaina
Rosalia Quiroga Vocal Informàtica
Montserrat Boj Vocal Millora educativa
Joanna Bieto Vocal Psicomotricitat, Menjador, Millora educativa
Julia Caballero Vocal Colonies i Casals

 

Please follow and like us:
Pin Share