Comunicacions servei menjador-famílies

Benvolguts/des,

Per tal d’establir unes bases per la correcta comunicació entre el servei de menjador i les famílies, en una de les reunions periòdiques de la comissió de menjador, es van establir les següents premisses:

En cas d’accident a l’espai migdia:

  • En casos de petits cops i/o ferides, que es resolen amb gel i aigua i sabó, no caldrà fer cap comunicació a les famílies.
  • En cas que l’infant es trobi malament i/o amb símptomes persistents (mal de cap, mal de panxa, vòmits, marejos, cops i /o ferides que no milloren amb gel i/o aigua i sabó…etc) , es trucarà a la família per notificar-ho.
  • En els casos més greus, es contactarà amb els serveis sanitaris corresponents i amb la família.

En casos de conflictes i/o problemes conductuals:

Casos individuals:

  • Es tractarà el conflicte directament amb l’infant per resoldre’l i arribar a un acord.
  • En cas que sigui un conflicte reiterat, es farà traspàs de la informació a la familia i a la seva tutora.

Casos grupals:

  • Es tractarà el conflicte directament amb el grup d’infants. En cas que no es resolgui, s’informarà les famílies i la tutora per tal de fer un abordament conjunt del conflicte.
Please follow and like us:
Pin Share