COMUNICAT DE L’ AFA A LES FAMÍLIES

Benvolgudes famílies,

Us adrecem aquest post per tal d’aclarir els dubtes que ens heu anat fent arribar els darrers dies.

El passat 26 de maig va tenir lloc la segona Assemblea General de socis del curs 20-21.

L’Assemblea és l’òrgan de govern de l’AFA. Tots els socis tenen el dret i també el deure de participar. En ella les diferents comissions exposen la feina feta i presenten els temes en els que cal la valoració i la votació dels socis, és a dir, de les famílies afiliades a l’associació. Tota la informació exposada durant l’assemblea així com les corresponents votacions que s’efectuen es reuneixen en una acta que es publica a la web, sent per tant aquesta informació de lliure accés per a totes les famílies de l’escola.

Tal i com vam informar el 14 de maig a la convocatòria de la segona Assemblea, un dels punts que es portava a revisió i votació el passat 26 de maig era la quota de l’AFA: es va proposar la pujada de 5 euros/ any per alumne, passant a 60 euros la quota de l’AFA pel curs 21-22.

Perquè des de la Junta es va presentar la proposta de pujada de quota?

Per que ens trobem amb tres grans reptes:

1.- La gestió d’impagaments que a data 17 de maig sumaven 9.067 euros.

2.- El decreixement en l’arribada de nous alumnes que s’ha anat produint en els darrers anys i que comporta la reducció d’una línia, i per tant de 25 alumnes, en alguns cursos.

3.- La gestió deficitària d’alguns dels serveis gestionats que cal mantenir donat que són cabdals per al dia a dia de les famílies.

En què s’empra la quota del soci/sòcia?

 •  En la gestió de totes les activitats que coordinem des de l’AFA (extraescolars, acollida, aula d’estudi, servei de menjador, etc ).
 •  En la subvenció d’aquelles activitats deficitàries en les que el nombre d’inscrits no arriba cobrir el seu cost però què cal mantenir per donar cobertura a les famílies fora de l’horari lectiu: servei d’acollida, aula d’estudi /biblioteca, extraescolars que un cop començades perden el mínim d’alumnes inscrits a l’inici, etc.
 •  En l’avançament mensual de l’import de les beques menjador adjudicades a les famílies, abans de la recepció de l’import corresponent per part del Consorci, per garantir que els alumnes becats poden gaudir de la prestació en el Servei del Menjador. A data 4 de juny, només hem rebut per part del Consorci, el 60% de l’import de beques consumit.
 •  En la subvenció de 13 euros (per alumne soci) al cost total de les excursions organitzades per l’escola.
 •  En les despeses de celebracions ( Caga Tió, Sant Jordi, Olimpoveda, etc ) , exhibicions i proves d’extraescolars (material de decoracions, enllumenat, etc)
 •  En inversions en material / instal·lacions a l’escola: aquest any hem comprat 4 ordinadors portàtils, material de desinfecció per al protocol COVID, tablets, etc.
 •  En el manteniment i reparació de l’equipament de cuina així com en la compra de taules, safates i altres estris.
 •  En la cobertura econòmica dels impagaments que es produeixen en els diferent serveis.
 •  En l’atenció presencial i telemàtica a les famílies a través d’un servei de secretaria disponible els 5 dies de la setmana que:
  •  Atén i resol tot tipus de dubtes.
  •  Coordina diferents gestions administratives pels socis.
  •  Dona suport a les famílies en el tràmit de beques i ajuts.

Per acabar, us recordem que a la nostra pàgina web trobareu en detall tots el serveis que gestionem així com totes les actes de les assemblees realitzades.

Per qualsevol consulta, us podeu adreçar a l’AFA en el seu telèfon de contacte (93.211.44.96) o a la seva adreça electrònica [email protected]

Gràcies,

Junta AFA Poveda

Please follow and like us:
Pin Share