COMUNICAT IMPORTANT DE L’AFA VERS ELS REBUTS MENSUALS

Benvolgudes famílies,

En l’última Assemblea General celebrada el passat 14 de novembre, es va aprovar per unanimitat de tots els assistents que, a partir del pròxim 1 de febrer de 2017, el pagament de tots els rebuts mensuals emesos per l’AFA per les activitats que gestiona, es realitzarà únicament mitjançant rebut domiciliat. Els rebuts que siguin retornats hauran de ser ingressats per transferència o en efectiu directament al compte corrent de l’AFA.

Totes les famílies que no tenen domiciliats els rebuts en un compte corrent, rebran carta informativa impresa, juntament amb el document SEPA, que hauran de complimentar amb el nº de compte corrent en el qual volen domiciliar els pagaments, i retornar degudament signada a l’AFA.

Amb aquesta iniciativa es pretén eliminar els pagaments en efectiu per tal d’augmentar la seguretat i la transparència.

Per qualsevol consulta podeu dirigir-vos a la secretaria de l’AFA en l’horari establert.

Please follow and like us:
Pin Share