CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’AFA (rectificació)

ampa-poveda-2b

El que subscriu, Josep Mª Barrabés de Arribas, President de l’AFA de l’Escola Pare Poveda, per la present us convoca a l’Assemblea ordinària corresponent al curs 2015-2016 a celebrar el proper 23 de novembre a les 19h 30” al menjador escolar del centre a fi de tractar els extrems del següent ordre del dia:

  • Aprovació de l’acta anterior.

  • Presentació i si s’escau aprovació de la liquidació de comptes de l’exercici 2014-2015 tancat a 31.08.15. Exposició d’informe de gestió i en el seu cas aprovació.

  • Elecció de junta de la AFA.

  • Presentació de comissions de treball.

  • Presentació servei de menjador i activitats a migdia
  • Precs i propostes.

Us agrairem la vostra presencia a afectes de que pugueu disposar de la màxima informació i pugueu exposar les vostres propostes.

Please follow and like us:
Pin Share