Del 7 al 22 de juny: Jornada intensiva – Informació important

Benvolgudes famílies:

Com ja sabeu, aquest curs 2021-2022 l’escola farà jornada intensiva el mes de juny, des del dia 7 fins al dia 22 (ambdós inclosos), el que significa que no hi haurà classe a la tarda i, per tant, l’horari escolar quedarà de la següent manera:

  • Horari lectiu: de 9h a 13:00h (sortida dels alumnes que no es queden a dinar)
  • Horari de menjador: de 13h a 15,15h ( De 15,15 h a 15,30 h s’obriran les portes per a la recollida dels infants). Aquells alumnes que tenen signada l’autorització per marxar sols a direcció, sortiran a les 15,30 h de l’escola.

No es podrà recollir alumnes fora d’aquests horaris estipulats, tret de causa de força major.

L’AFA oferirà a tots els usuaris del servei de menjador, un servei d‘acollida de 15,30 h a 16,30 h per a tots aquells infants que, o bé fan una extraescolar a la tarda, o bé no poden ser recollits a les 15,15 h pels seus familiars.

Preu del servei: 16,00 € pels 11 dies d’acollida de 15,30 a 16,30 h

Dies puntuals: 2,80 € per dia utilitzat.

L’últim dia d’escola (el 22 de juny) no hi haurà ni servei d’acollida tarda ni extraescolars.

Avui lliurarem a tots els alumnes el full que us adjuntem per tal que ens feu saber la opció triada i poder gestionar correctament el servei.

Preguem que lliureu aquest document abans del 20 de maig, a la secretaria de l’AFA.

Please follow and like us:
Pin Share