DOMICILIACIÓ DELS REBUTS DE L’AFA

Benvolgudes famílies,

Com ja us vam comunicar el mes passat, a partir del pròxim 1 de febrer de 2017, el pagament de tots els rebuts mensuals emesos per l’AFA per les activitats que gestiona, es realitzarà únicament mitjançant rebut domiciliat. Els rebuts que siguin retornats hauran de ser ingressats per transferència o en efectiu directament al compte corrent de l’AFA.

Totes les famílies que no tenen domiciliats els rebuts en un compte corrent, han de complimentar el document SEPA que us vam fer arribar en el seu moment, amb el nº de compte corrent en el qual voleu domiciliar els pagaments, i entregar-ho degudament signat a l’AFA abans del 27 de gener. Si algú no disposa d’aquest document pot demanar-ho a la secretaria de l’AFA.

Per qualsevol consulta podeu dirigir-vos a la secretaria de l’AFA en l’horari establert.

Please follow and like us:
Pin Share