Tens algun dubte? Intentarem donar resposta a les preguntes més freqüents. Si vols ampliar la informació d’aquestes o altres qüestions, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.


Continguts:

AFA Pare Poveda

Què és l’AFA?

L’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) està formada per totes aquelles famílies que s’associen voluntàriament cada curs, a partir del pagament de la quota de l’AFA.

Gràcies a l’esforç de totes les famílies associades i a la feina voluntària d’un conjunt de famílies, que formen part de la junta directiva i de les comissions, l’AFA pot dur a terme activitats, oferir els serveis de suport educatiu als infants i afavorir la conciliació familiar.

És una entitat sense ànim de lucre i, com qualsevol associació, es regeix pels seus estatuts i la normativa de règim intern. Està legalment reconeguda i associada a l’AFFAC (Associacions Federades de Famílies d’alumnes de Catalunya), que ens dona assessorament i ens facilita l’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents.

Com s’organitza l’AFA?

L’AFA s’organitza per una Junta directiva, formada per president/a, secretari/a i tresorer/a,  i diferents comissions de treball, que són les responsables que les activitats i serveis de l’AFA funcionin correctament. L’AFA té contractada una secretària que s’encarrega de totes les gestions administratives (atenció a les famílies, inscripcions, rebuts, contractes…etc).

Tant la junta directiva, com les comissions, es reuneixen durant el curs per prendre decisions sobre la gestió de l’AFA. A les assemblees generals de socis, tots els socis poden participar i fer sentir la seva veu i fer ús del seu dret de vot sobre la gestió i funcionament de l’AFA.

Perquè és important l’AFA?

 • Perquè és positiu que tots vetllem per la qualitat de l’educació dels infants
 • Perquè podràs conèixer i compartir amb altres famílies les teves inquietuds, interessos i propostes i també ajudar-nos mútuament
 • Perquè podràs conèixer i entendre com funciona l’escola, el sistema educatiu i la comunitat educativa
 • Per què, si participem totes les famílies, podrem mantenir l’estructura i la gestió de l’AFA, com fins ara, sense necessitat de privatitzar els serveis que oferim a les famílies

De quines maneres puc participar?

 • Fent-te soci/a, a través del pagament de la quota de l’AFA
 • Formant part de la Junta Directiva de l’AFA
 • Col·laborant en alguna de les comissions de treball de l’AFA
 • Donant suport a alguna activitat per a la qual es necessitin mares/pares voluntaris
 • Assistint a les reunions i assemblees que es convoquen, per tal d’informar a les famílies, organitzar activitats, col·laborar en la gestió de serveis o debatre temes d’interès en l’educació dels infants

És obligatori ser soci/a de l’AFA?

No, l’afiliació a l’Associació és totalment voluntària, però, per poder participar a les activitats que gestiona l’AFA (extraescolars, tallers, acollides, socialització de llibres de lectura…etc), és imprescindible ser soci de l’AFA.

Quins avantatges té ser soci/a de l’AFA?

 • Inscripció en el servei d’acollida matinal i de tarda
 • Inscripció en les activitats extraescolars que gestiona l’AFA sense matrícula
 • Participar en les Assemblees i Juntes obertes
 • Fer ús gratuït del servei d’acollida en reunions, xerrades i assemblees
 • Formar part del projecte de Socialització de llibres de lectura (Reutilització)
 • Ser atès per la secretaria de l’AFA
 • Descompte en el cost de monitoratge del programa Ja Nedo a 1r Primària
 • Participar en les diverses festes i actes que organitza l’AFA

Com puc fer arribar un suggeriment i/o queixa a l’AFA?

A l’apartat de descàrregues del web de l’AFA  trobareu el document que heu d’omplir i enviar a la secretaria de l’AFA. Si voleu que sigui confidencial, podeu imprimir aquest document i deixar-ho a la bústia de l’AFA.

Menjador

Qui gestiona el servei de menjador a l’escola Pare Poveda?

L’escola Pare Poveda disposa de cuina pròpia. El servei de menjador és gestionat per l’Escola, a través de l’empresa contractada, VALORS, encarregada de les tasques de cuina i del monitoratge del temps de migdia.

Quin preu té el servei de menjador?

L’import diari del servei ve marcat pel Consorci d’Educació de Barcelona. En el curs 2023-2024 ha estat 6,91 €/dia, pels alumnes habituals del servei, i 7,60 €/dia, pels esporàdics.

En aquest preu està contemplat el cost del menjar i del monitoratge.

 

Extraescolars

Puc demanar ajuts per a la realització d’activitats extraescolars?

Sí, però de moment només hi ha convocatòria d’ajuts per les activitats esportives. L’Institut Barcelona Esports obre cada curs (cap a l’octubre/novembre), convocatòria per demanar ajuts per a la realització d’activitats esportives fora de l’horari lectiu, per infants i joves dels 6 als 17 anys.

Un cop atorgada la subvenció, com s’aplica en els rebuts?

La resolució a la subvenció arriba durant el mes de desembre. L’import atorgat a cada infant es divideix entre els mesos que resten d’activitat fins acabar el curs. A cada rebut es descompta la part corresponent, fins com a màxim l’import de la quota d’activitat. Els imports sobrants es retornen a les famílies en el rebut de juny, últim mes d’activitat.

Fins que es publiqui la llista d’ajuts atorgats, les famílies han de fer front a les quotes mensuals de l’activitat.

Quan haig de fer la inscripció a una extraescolar pel proper curs?

La oferta i obertura d’inscripcions d’extraescolars per un curs lectiu, la publiquem i notifiquem a les famílies entre els mesos de juny i juliol. Cal omplir el formulari corresponent a l’activitat triada i enviar-la a la secretaria de l’AFA en les dates corresponents.  Un cop tancat el termini de recepció d’inscripcions no podem assegurar la plaça.

Què pot fer el nen/a si l’activitat extraescolar comença a les 17.45 h o a les 18.00 h?

Des de l’AFA donem l’oportunitat als infants, que tenen l’extraescolar a segona hora, que puguin quedar-se a l’escola fent deures o estudiant (Aula d’estudi) o bé a acollida. Heu d’indicar aquesta opció a l’hora de fer la inscripció a l’activitat escollida.

Puc donar-me de baixa o d’alta d’una activitat un cop ja iniciades?

Sí. Podreu donar-vos d’alta sempre i quan hi hagin places disponibles. Les baixes s’ha de tramitar amb un mínim de 10 dies d’antelació a la finalització de cada trimestre. Dins el trimestre no es pot donar de baixar de l’activitat, doncs hi ha uns mínims de despeses que s’han de cobrir. Si us doneu de baixa un trimestre i torneu a donar d’alta el següent trimestre, s’ha de pagar la matrícula de nou, ens les que hi hagi una determinada.

Què vol dir que compartim espais/activitats amb l’escola Josep Maria de Sagarra?

Des de fa molts anys, tenim un acord amb l’AFA de l’escola Josep Mª de Sagarra i compartim activitats i espais. Algunes activitats es porten a terme al pavelló o al pati de l’escola J. M. Sagarra. Del trasllat des de l’escola Pare Poveda a l’escola Sagarra s’encarreguen els monitors i els infants ha de ser recollits pels seus responsables, en finalitzar l’activitat, directament a l’escola Sagarra.

Si no sóc soci de l’AFA, puc inscriure’m a les activitats extraescolars?

Sí. Els infants que no siguin socis de l’AFA i vulguin inscriure’s a alguna activitat extraescolar, hauran d’abonar 15 € en concepte de matrícula i gestió per a cada activitat a la qual es vulguin inscriure.

Socialització

Què entra en el preu de la socialització?

Dintre de l’import de la socialització està inclòs la quota de l’AFA, el material Projecte Innovamat, els llibres de lectura socialitzats i  l’agenda escolar.

I si no vull socialitzar els llibres?

En cas que les famílies no vulguin socialitzar els llibres hauran de demanar, a la direcció del centre, el llistat de llibres de lectura necessaris i adquirir-los a les llibreries. Per aquestes famílies, els imports corresponents a la quota de l’AFA, el material Projecte Innovamat (que no es pot comprar a llibreries) i  l’agenda escolar hauran d’abonar-los en els rebuts de juny i juliol.

Què passa si perdo o espatllo els llibres socialitzats?

En cas de pèrdua o deteriorament per mal ús, la família haurà d’abonar el 100% del valor del llibre.

Puc socialitzar llibres sense ser soci/a de l’AFA?

No. La socialització de llibres implica automàticament l’alta com a soci/a de l’AFA.

La quota anual com a soci/a de l’AFA està inclosa en el preu de la socialització

Quan es paga la socialització del curs vinent?

Els imports de la socialització es passen, per rebut bancari, a les famílies els mesos de juny, juliol i agost.

Què passa si no hem pagat un o més rebuts de la socialització?

No podrà fer ús dels serveis gestionats per l’AFA i la família s’haurà de posar en contacte amb Direcció per la compra de llibres de lectura i material digital d’Innovamat.

Projectes

Quins projectes i serveis porta a terme i gestiona l’AFA?

L’AFA gestiona i porta a terme els següents projectes i serveis:

 • Gestió del servei d’acollida matinal i de tarda
 • Organització i gestió de les activitats extraescolars
 • Aula Estudi
 • Socialització de Llibres de lectura
 • Xerrades i tallers per a les famílies
 • Monitoratge pel projecte Ja nedo (natació a 1r de primària)
 • Organització dels Casals d’estiu, Nadal i Setmana Santa
 • Gestió xandalls de l’escola

Què és el projecte “Ja Nedo”?

És un projecte iniciat al curs 2016-2017, subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona, per a la pràctica i aprenentatge de la natació dintre de l’horari lectiu. És exclusiu pels alumnes de 1r de primària.

Quin cost té el projecte “ja Nedo”?

Les classes estan subvencionades per l’Ajuntament, però els monitors, necessaris per l’acompanyament, no ho estan, i, per tant, s’han de fer càrrec les famílies. Aquest import és variable cada curs, depenent del nombre d’alumnes que estiguin matriculats i la necessitat o no de monitors acompanyants. L’AFA contracta el monitoratge i es fa càrrec del seu cobrament a les famílies.

L’ AFA subvenciona una part d’aquest cost a tots els seus socis

Com puc adquirir el xandall de l’escola?

Des del curs 2017-2018, les famílies que vulguin el xandall de l’escola l’han d’adquirir directament a l’empresa Pelegrí Uniformes mitjançant la botiga online.  L’enllaç per poder accedir el trobareu a la web de l’AFA.

Hi ha possibilitat de veure les talles dels xandalls físicament?

Si. A la secretaria de l’AFA trobareu totes les talles per assegurar-vos fer la comanda correctament.

Festes i celebracions

Quines festes i celebracions organitza i/o subvenciona l’AFA?

L’AFA organitza i subvenciona una part de diverses festes al centre durant el curs escolar, conjuntament amb l’Escola:

Festa de Benvinguda

Festa de Nadal (caga tió, decoració…)

Carnestoltes

Sant Jordi (Roses, Jocs Florals…)

Festival de Fi de curs

Olimpoveda (cada 4 anys)

Col·laborem també amb altres celebracions i actes com: la festa d’acomiadament dels alumnes de 6è, jornada de portes obertes de l’escola, exhibicions de Patinatge i Dansa, tornejos d’Escacs, etc.

Què és l’Olimpoveda?

Es tracta d’una petita olimpíada que celebrem cada quatre anys a l’escola Pare Poveda i que té el seu origen en els jocs olímpics de Barcelona del 1992. L’organitzen les famílies dels alumnes distribuïdes en diferents comissions de treball i coordinades amb els claustre de professors.