Indicacions pel servei de menjador a la Jornada Intensiva de juny

Famílies,

Avui es farà arribar a tots els alumnes, una circular referent al servei de menjador mentre duri la jornada intensiva de juny.

Preguem ens la retorneu signada abans del dia 20 de maig, per poder coordinar correctament el servei.

Indicacions jornada intensiva (del 7 al 22  de juny):

  • Horari lectiu: de 9h a 13:00h (sortida dels alumnes que no es queden a dinar)
  • Horari de menjador: de 13h a 15,15h ( De 15,15 h a 15,30 h s’obriran les portes per a la recollida dels infants). Aquells alumnes que tenen signada l’autorització per marxar sols a direcció, sortiran a les 15,30 h de l’escola.

No es podrà recollir alumnes fora d’aquests horaris estipulats, tret de causa de força major.

L’AFA oferirà a tots els usuaris del servei de menjador, un servei d’acollida de 15,30 h a 16,30 h per a tots aquells infants que, o bé fan una extraescolar a la tarda, o bé no poden ser recollits a les 15,15 h pels seus familiars.

Aquesta acollida tindrà un preu de 15 € pels 11 dies de servei o bé de, 2,80 € per dia utilitzat.

L’últim dia d’escola (el 22 de juny) no hi haurà ni servei d’acollida tarda ni extraescolars.

Podeu descarregar-vos la circular aquí.

Please follow and like us:
Pin Share