Llistat sortides escolars en horari lectiu

Famílies,

Tal com us vam anunciar el dijous passat, aquest mes de novembre s’ha girat el primer pagament de les sortides escolars de tot el curs (35 €). Al mes de febrer es girarà la diferència fins a completar el pressupost.

Al final de curs (rebut de juny) es farà el descompte a cada infant de les sortides que, per causa justificada, no hagi pogut gaudir (el tant per cent corresponent).

Us adjuntem llistat de les sortides que faran els alumnes per trimestres. Pot haver-hi alguna variació en els preus, depenent dels monitors i/o preus finals de cada activitat, i augment de sortides. Les activitats que no tenen preus, es que encara no estan definits. Al mes de febrer, abans de girar el segon rebut, es publicarà llistat definitiu.

Us recordem també que a totes les sortides en què s’utilitzi el transport públic, els alumnes han de portar la T16. En cas contrari, l’escola els hi comprarà bitllet i serà carregat en el següent rebut a la familia

Please follow and like us:
Pin Share