Pla de funcionament del menjador

Instruccions de com funciona el temps del migdia

Per aquells nens/es que creieu adient donar-los alguna cosa de menjar per l’esbarjo s’aconsella una peça de fruita, uns fruits secs o un petit entrepà, mai pastes, dolços, ja que, a part de tenir una digestió molt lenta, la seva aportació vitamínica és nul·la.

Aquells alumnes que necessitin menjar de dieta han de fer-ho saber al tutor/a, a l’AFA o a la coordinadora de monitors/es abans de les 9:30h i aquest/a passarà l’encàrrec a la cuina.

Torns de menjador:

 • I3 dina a una aula habilitada per ells sols i després fan la migdiada.
 • 1r torn a les 12:30 h: I4 i I5, 1r, 2n i 3è al menjador. Aquests infants dinen i després gaudeixen d’esbarjo, atesos sempre per la seva monitora responsable i amb la possibilitat d’apuntar-se a les activitats proposades (els d’infantil al seu patí del sorral i els de primària al pati de la pista). 
 • 2r torn a les 13:30 h (4t, 5è i 6è). Primer fan esbarjo i després dinen.

Tots els alumnes de menjador estan sempre atesos per monitors/es.

 

Els objectius prioritaris del servei són:

 • Que els nens/es aprenguin a menjar de TOT i s’acabin el menjar que els han servit a la safata.
 • Assolir la utilització dels coberts i les formes adequades del comportament a taula
 • Utilitzar l’autoservei i tornar tots els estris al seu lloc un cop han acabat de dinar

Cal que aquests aprenentatges tinguin una continuïtat a casa.

 

Consideracions:

 • Sempre que un alumne es trobi malament o qualsevol altre succés, el monitor/a responsable ho farà saber al professor/tutor/a corresponent i aquest/a informarà a les famílies.
 • A la secretaria de l’AFA i a la pàgina web hi ha, a la vostra disposició, el menú mensual (revisat i aprovat per una diplomada en dietètica i nutrició), procurant que sigui equilibrat i gaudeixi de tota l’aportació calòrica i vitamínica que els infants necessiten pel seu desenvolupament. Aquest també s’enviarà, via correu electrònic, a qui ho sol·liciti.

Recordeu que per a qualsevol informació, aclariment o suggeriment estem a la vostra disposició.

 

Normes de funcionament del menjador escolar:

 • El servei de menjador funcionarà en règim d’autoservei des del primer dia de classe, excepte pels alumnes de l’infantil, que s’ho troben a la taula.

 • Quan un alumne manifesti un comportament inadequat i repetitiu en la franja horària de menjador, podrà ser suspès del servei temporalment o definitivament.

 • Els dies d’excursió, els comensals fixos reben una bossa amb el dinar preparat (pícnic).

 • El servei de menjador és una prestació d’ajut a l’escolarització de caràcter opcional, no obligatori, ni forma part de l’horari lectiu.

 • Només es podrà portar raspall de dents als infants amb permís del pare, mare o tutor (l’AFA disposa del document d’autorització).

 • En cas d’al·lèrgies alimentàries, aquestes s’hauran de notificar als responsables de menjador utilitzant el document específic i acompanyat SEMPRE pel justificant mèdic.

 • Els que vulguin causar alta o baixa durant el curs escolar hauran de comunicar-ho personalment a la secretària de l’AFA amb 10 dies d’antelació.

 • El cobrament es passarà entre el dia 2 i 4 de cada mes (possibilitat del dia 11, si així ens ho feu saber abans del dia 20 del mes anterior). Si es retorna algun rebut del banc, s’hauran d’abonar les despeses bancàries, a més del mateix rebut en efectiu a la secretaria de l’AFA, durant el mes vigent.

 • Els comensals eventuals o no socis de l’AFA faran el pagament en el rebut del mes següent, en el qual es contaran els dies totals que ha utilitzat el servei. Així i tot, s’ha d’avisar amb antelació, ja sigui a la secretaria de l’AFA, al tutor/a o a la coordinadora de monitors/es.

 • L’impagament de dos rebuts (totals o parcials) implicarà ser donat de baixa automàticament dels serveis oferts per l’AFA. La gestió del pagament d’aquests rebuts s’externalitzarà a través d’un despatx d’advocats i, per tant, tots els costos de la gestió vindran a càrrec del deutor.

 • No s’admetran inscripcions, per a un nou curs, dels usuaris que tinguin rebuts impagats del curs anterior.

 • Totes les absències i dietes del servei de menjador han de ser comunicades a les coordinadores del servei (Isabel i Paqui) abans de les 9.30 h del mateix dia. Després d’aquesta hora no es podran atendre les peticions de dietes i les absències seran comptades com a NO justificades. 
 • Podeu comunicar-les a través dels canals de contacte del servei de menjador: [email protected]
 • WhatsApp:  638 01 58 52 (aquest canal serà només per absències i dietes, altres comunicacions han de fer-se per mail o telèfon).

 

Els imports que es giraran per les absències seran:

 • Absència justificada: Descompte de la meitat del menú aprox. (import corresponent al cost del menjar, no de la part de monitoratge).
 • Absències no justificades: No es farà cap descompte.
 • A partir del 4t dia consecutiu d’absència: Es descompta la totalitat del menú diari (6,91 €).