Per inscriure-us a aquest servei cliqueu:         

Inscripció Socialització de llibres

Un cop enviat el formulari, haureu de fer arribar a la secretaria de l’AFA, el document d’inscripció següent, degudament omplert i signat (requisit indispensable per cursar la socialització).

Inscripció socialització 

L’import de la socialització pel curs 2022-2023 es fraccionarà en tres mensualitats (juny, juliol i agost).

Les famílies noves a l’escola i/o les que encara no us heu adherit al projecte, podeu inscriure-us a través del formulari.

Una altra novetat seran els llibres de català i castellà de cicle mitjà i superior. A partir del proper curs estaran per a consulta i treball a les aules, però ja no constaran al llistat de llibres.

Els llibres de lectura estan inclosos ja en el preu de la socialització, per la qual cosa no hi haurà rebut extra al gener.

Us adjuntem quadre d’imports del curs 21-22 a falta de saber el preu final de la socialització de llibres pel curs 22-23:

Tots els rebuts de l’AFA, emesos aquest curs 20-21, que estiguin pendents de pagament o hagin estat retornats, hauran d’estar abonats abans del 31 d’agost. En cas contrari, els llibres no seran entregats als infants el primer dia de curs i/o fins que l’import total estigui abonat.

 

NOTA IMPORTANT PER A LES FAMíLIES SÒCIES QUE NO SOCIALITZEN:

 

Al setembre es girarà rebut amb els imports corresponents a la quota de l’AFA, el projecte Innovamat, el material digital  i l’agenda escolar, i haurà d’abonar-se abans de l’inici d’escola.

A l’octubre s’emetrà el rebut corresponent al material escolar.