L’import de la socialització inclou la quota de l’AFA, el material pel Projecte Innovamat de matemàtiques, l’agenda escolar i els llibres de lectura socialitzat.

Per beneficiar-se del projecte de socialització dels llibres de lectura s’ha de ser soci/a de l’AFA.

L’import de la socialització es fraccionarà en tres mensualitats (juny, juliol i agost) a través de rebut bancari.

En cas de pèrdua o deteriorament per mal ús dels llibres de lectura, la família haurà d’abonar el 100% del valor del llibre.

Per inscriure-us a aquest servei cliqueu:         

Inscripció Socialització

Un cop enviat el formulari, haureu de fer arribar a la secretaria de l’AFA, el document d’inscripció següent, degudament omplert i signat (requisit indispensable per cursar la socialització)

Inscripció socialització 

Les famílies noves a l’escola o les que encara no us heu adherit al projecte de socialització de llibres de lectura i agenda escolar, podeu inscriure-us a través del formulari anterior.

Les famílies que no vulguin socialitzar els llibres hauran de demanar a la Direcció del centre el llistat de llibres de lectura necessaris i adquirir-los a les llibreries. Per aquestes famílies, els imports corresponents a la quota de l’AFA, el material Projecte Innovamat i l’agenda escolar (que no es pot comprar a llibreries), hauran d’abonar-los en els rebuts de juny i juliol.

A continuació el quadre d’imports del curs 2023-2024:

CURS 

I3 

I4  I5  1er  2on  3er  4art     
MAT. DIGITAL INNOVAMAT 

21,08 €

21,08 € 21,08 € 26,29 € 26,29 €  26,29 €  26,29 €  26,29 € 

26,29 € 

APP. INNOVAMAT 

11 €

11 € 11 € 11 € 11 €  11 €  11 €  11 € 

11 € 

AGENDA ESCOLAR 

 

    5 €  5 €  5 €  5 €  5 € 

5 € 

LLIBRES LECTURA SOCIALITZATS      

3 € 

3 €  3 €  3 €  3 € 

3 € 

QUOTA SOCI AFA

50 € 

50 €  50 €  50 €  60 €  60 €  60 €  60 € 

60 € 

TOTAL 

82,08 €

82,08 € 82,08 € 95,29 € 105,29 € 105,29 € 105,29 € 105,29 €

105,29 €

Tots els rebuts de l’AFA emesos aquest curs, que estiguin pendents de pagament o hagin estat retornats, hauran d’estar abonats abans del 31 d’agost. En cas contrari, fins que els imports pendents estiguin abonats o hagueu arribat a un acord amb l’AFA pel seu pagament, no es podrà fer ús dels serveis gestionats per l’AFA.