A partir del 26 de febrer del 2024, l’empresa VALORS prestarà el servei de menjador (cuina i monitoratge) a l’escola Pare Poveda. Al link  de sota trobareu informació sobre el NOU SERVEI.

Empresa VALORS Febrer2024

El més aviat possible estarà, a disposició de les famílies, el nou Pla de Funcionament del servei de menjador amb VALORS

www.somvalors.com