Renovació del consell escolar

eleccions consell escolar Pare Poveda
Després d’un any on moltes activitats es van haver de posposar degut a la pandèmia del Covid19, aquest any ja podem renovar el consell escolar.

El Consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions sobre temes importants per al funcionament i l’organització del centre educatiu: projecte educatiu, programació general, gestió econòmica, etc.

En el consell escolar hi ha representants de tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, cap d’estudis, professors, pares i mares, i personal d’administració i serveis.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Aquest any en el Consell Escolar de l’escola Pare Poveda cal renovar tres membres del sector mestres i 2 membres del sector pares i mares (o tutors legals). L’equip directiu està al complet i la secretària de l’equip directiu exerceix de secretària del consell escolar.

Apunteu-vos aquestes dades al calendari per poder participar:

 • Dimarts 2 de novembre: Presentació dels censos electorals. Assegurat que estàs a la llista així podràs votar o presentar-te com candidat.
 • Del dimarts 2 al divendres 5 de novembre: Reclamacions a inscripcions al cens. Si no apareixes al cens tens 3 dies per reclamar.
 • Dimarts 9 de novembre a les 16:30 h: sorteig per designar els vocals de les meses electorals dels sectors de pares i mares d’alumnes.
 • Abans del dijous 11 de novembre: sol·licitud per escrit dirigit al/la president/a de la Mesa per actuar com a supervisor.
 • Divendres 12 de novembre: Resolucions a les reclamacions del cens electoral.
 • Dissabte 13 de novembre: constitució de totes les meses electorals.
 • Abans del dijous 18 de novembre: Presentació de candidatures. S’hauran de presentar per escrit amb els impresos pertinents davant de la Mesa
 • Divendres 19 de novembre: Proclamació de les candidatures (tauler d’anuncis interior).
 • Dilluns 22 de novembre: Votacions sector de mestres
 • Dimarts 23 de novembre: Votacions sector administratiu
 • Dijous 25 de novembre: Votacions pares i mares, al mati de 8:30h a 9:30h i a la tarda de 16:00h a 18:00h.

El consell escolar es un òrgan molt important que té un gran impacte en el funcionament de l’escola. Si tens temps i energia pots tenir molt impacte en l’educació dels teus fills/filles.

Tots aquells pares, mares, tutors i tutores legals dels alumnes del centre, que exerceixen la pàtria potestat o la tutela i que figuren en el corresponent cens electoral, poden presentar-se com candidats.

 

Animat i participa!

Please follow and like us:
Pin Share