REUNIÓ INFORMATIVA DE LES COLÒNIES D’ESTIU DE P5 A 5È

Dimecres 1 de febrer a les 16,45 h a l’aula d’informàtica, tindrà lloc la reunió informativa de les colònies d’enguany pels alumnes de P5 a 5è de primària. Hi assistiran els responsables de la casa de colònies i de les activitats que es portaran a terme, per tal de resoldre els dubtes que poguéssiu tindre.

Casa de colònies: EL COLLELL (www.elcollell.cat)

Estada: del 26 al 28 de juny de 2017.

Preu: 150 €.

Pagament: Dues quotes. La primera a l’abril i la segona al maig, per import de 75,00 € cada una.

Inscripcions: De l’1 de febrer al 30 de març. A partir d’aquesta data no s’acceptaran més inscripcions.

Els cursos i activitats se separaran segons els següents criteris:

P5 i 1r: Un centre d’interès i activitats adequades a la seva edat.

2n i 3r: Un altre centre d’interès i activitats enfocades a ells

4t i 5è: Activitats d’aventura

El mateix dia de la reunió se us ampliarà aquesta informació.

IMPORTANT:

Haureu d’omplir els dos fulls d’inscripcions, el de l’AFA i el d’El Collell i entregar-los a la secretaria de l’AFA abans de la data indicada. Aquests fulls estaran disponibles el dia de la reunió i posteriorment a la secretaria de l’AFA.

NOTA: Els preus inclouen pensió completa per als dies contractats, dinar del primer dia, activitats segons programa, monitoratge 24 hores, material per a les activitats, assegurança de responsabilitat civil, ús de les instal·lacions, transport anada i tornada des de l’escola amb monitors.

Recordeu que en cas de baixa injustificada a partir del dia 1 de juny no es retornaran els diners.

Important:

Per gaudir de les colònies, s’ha d’estar al corrent de pagament; en cas contrari, la preinscripció quedarà anul·lada automàticament.

En el cas hipotètic que el nen tingués problemes greus de comportament, la casa de colònies es reserva el dret de trucar a la família perquè el vinguin a buscar.

S’eximeix de qualsevol responsabilitat als pares acompanyants.

Please follow and like us:
Pin Share