Socialització de llibres pel curs 2020-2021

Benvolguts/des,

Aquest final de curs ha estat diferent en molts sentits, també per a la socialització de llibres. Com ja sabeu, l’import de la socialització pel curs següent es fraccionava en tres mensualitats (juny, juliol i agost), però aquesta vegada, el primer i segon rebut no han estat emesos. Ara ja disposem de la llista definitiva de llibres i preus, per la qual cosa, i de manera excepcional per la situació actual, l’import del lot es pagarà mitjançant un rebut a l’agost i un altre al setembre, segons el següent quadre:

 

Import lot llibres

 

 

L’import total del lot haurà d’estar abonat abans de l’inici de curs, per fer l’entrega dels llibres a l’alumne. Si hi hagués algun rebut pendent d’aquest curs que finalitza o bé de la socialització del proper curs, no s’entregaran els llibres fins que el deute estigui saldat.

El cost de material pel curs 20/21 es veu reduït excepcionalment, donat que, per motius d’higiene pel Covid-19, hi hauran estris  que haurà d’aportar cada alumne i seran d’ús individual.

Podria ser que s’hagués d’afegir el llibre de lectura dels cicles mitjà i superior a finals del primer trimestre, i seria facturat en el moment de fer l’entrega als infants.

Les famílies noves que vulguin adherir-se al projecte de socialització, hauran de fer arribar a la secretaria de l’AFA abans de 24 de juliol, el full d’inscripció adjunt mitjançant el mail [email protected]

Inscripció socialització

 

NOTA IMPORTANT PER A LES FAMíLIES QUE NO SOCIALITZEN:

En el rebut de setembre s’inclourà el concepte de material escolar i en el rebut d’octubre la quota de l’AFA.

Les families de P3 fins a 2n de primaria que no socialitzen han de tenir en compte que aquest curs que ve s’introduirà el projecte Innovamat per a l’assignatura de matemàtiques. Aquest projecte no es pot adquirir a les llibreries, per la qual cosa hauran de fer-ho a l’escola. L’import a abonar per aquest material serà:

INNOVAMAT

 

LLISTATS DE LLIBRES:

A continuació trobareu el llistat de llibres per cursos (només en  el cas que no socialitzeu):

Educació infantil 20-21

Cicle Inicial 20-21

Cicle Mitjà 20-21

Cicle Superior 20-21

 

 

 

 

Please follow and like us:
Pin Share