Sortides escolars: Actualització i 2n pagament

Famílies,

En el rebut d’aquest mes de febrer, es passarà al cobrament el 2n pagament de les sortides escolars d’aquest curs. Al novembre es va facturar un primer pagament de 35 € a compte, ara es passarà la diferència fins a completar l’import pressupostat a cada curs. Si hi hagués alguna modificació de preus i/o sortides en els propers mesos, o alguna absència justificada que s’hagués de descomptar, es regularitzarà al mes de maig/juny.

Us adjuntem pdf amb les sortides programades per trimestres i imports.

Please follow and like us:
Pin Share