Subvencions a infants i joves per a la pràctica esportiva fora de l’horari escolar, curs 2022-23

Famílies,

Novament, l’Ajuntament de Barcelona ha fet pública la convocatòria d’ajuts públics a infants i adolescents amb una edat compresa entre els 6 i els 17 anys inclosos (excepte en el cas dels adolescents amb discapacitat intel·lectual que s’amplia fins als 19 anys), que practiquin esport fora de l’horari escolar en entitats organitzadores homologades per l’Institut Barcelona Esports.

La finalitat d’aquestes subvencions és afavorir la pràctica de l’activitat esportiva dels infants i adolescents integrants d’unitats familiars amb rendes baixes, per tal de garantir que cap menor pugui resultar exclòs de la pràctica esportiva per raons econòmiques.

Les sol·licituds es podran realitzar del 14 de setembre al 6 d’octubre a través únicament de la pàgina de l’Ajuntament: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001413

Donat que tot el procés és on line, serà necessari que disposeu de l’IdCat mòbil. Us adjuntem informació de com obtenir-lo.

Les resolucions a les sol·licituds presentades (tant denegades o acceptades) arribaran a finals de novembre i es començarà a aplicar els descomptes en el rebut de desembre. Cal pagar la corresponent quota mensual fins a rebre la notificació de la resolució oficial. En cap cas es pot optar a sol·licitar una subvenció si prèviament no s’ha inscrit a l’activitat. Les activitats s’inicien al setembre/octubre i no és fins al novembre quan es resol la petició de subvenció. Cal estar al corrent de pagament de les quotes de l’activitat i estar assistint a l’activitat.

A continuació trobareu el llistat amb el número de referència per activitat i edat de l’infant que haureu d’indicar a la sol·licitud.

S’atorgarà subvenció a un màxim d’una activitat per infant, sempre i quan estigui empadronat al municipi de Barcelona i compleixi els requisits establerts a les bases.

Per a més informació: https://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencions_302069

Please follow and like us:
Pin Share