BEQUES EXTRAESCOLARS: DINÀMIC

Activitats extraescolars 2023-24

Benvolguts/des,

El període de sol·licitud d’ajuts i beques per a la realització d’activitats esportives fora de l’horari lectiu, per a nens/es de 6 a 17 anys conclourà el 6 d’octubre.

Les activitats gestionades amb Dinamic són:

 • INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL (1r-6è)
 • ROBÒTICA (3r a 6è)
 • ROBÒTICA (I5 a 3r)

Les subvencions permeten rebaixar la despesa de les famílies entre un 30% i un 90%, en funció de la Renda Familiar Disponible.


Per iniciar el tràmit aneu a l’enllaç
de l’Ajuntament de Barcelona: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001413

Codis de referència activitat:

NOM ACTIVITATNOM L’ACTIVITAT
HOMOLOGADA
DIACODI ACTIVITAT
INTEL·LIGÈNCIA
EMOCIONAL (1r-6è)
Altres temàtiques artístiques i
culturals i activitats de lleure
sociocultural – Aprenentatge a
través del joc
dillunsCC06007ATA010100
ROBÒTICA (3r a 6è)ROBÒTICA AVANÇADAdillunsCC06007ROB010099
ROBÒTICA (I5 a 3r)ROBÒTICA INICIALdimartsCC06007ARP010101

 

Sol·licitud de subvencions (únicament telemàtic): 

 • Període de presentació de sol·licituds: del 14/09 al 6/10.
 • Esmena de documentació: fins al 3/11
 • Data de comunicació de la resolució i publicació: el 15/11
 • Període de presentació de reclamacions: del 15/11 al 03/1

 

Cal saber que:

 • Només es podrà presentar una sol·licitud per infant o adolescent.
 • Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual. No generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
 • El pare, mare o tutor legal dels infants i adolescents destinataris de les subvencions seran els beneficiaris/àries de la mateixa i l’entitat on es preinscrigui l’infant o jove, per mitjà de la persona que ostenti la potestat parental o la seva representació legal serà el perceptor de la subvenció.
 • Les subvencions són compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l’import de les subvencions i de totes les que puguin ser compatibles, no podrà superar el cost total de l’activitat esportiva.

Aquest document presenta unes petites instruccions de com fer la sol·licitud: BEQUES DINAMIC -EXTRAESCOLARS 23 24

 

PER QUALSEVOL DUBTE O ACLARIMENT PODEU ADREÇAR-VOS A LA SECRETARIA DE L’AFA

Please follow and like us:
Pin Share