AJUTS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES FORA DE L’HORARI LECTIU

Benvolguts/des,

S’obre el període de sol·licitud d’ajuts i beques per a la realització d’activitats esportives fora de l’horari lectiu, per a nens/es de 6 a 17 anys. Les activitats que oferim i que estan homologades per a la sol·licitud de beca son judo, futbol, bàsquet, dansa(zumba) , patinatge, Escacs (culturals).

Les subvencions permeten rebaixar la despesa de les famílies entre un 30 i un 90%, en funció de la Renda Familiar Disponible.

Període de sol·licitud de subvencions (únicament telemàtic): 

Dates curs 23-24

  • Període de presentació de sol·licituds: del 14/09 al 6/10.
  • Esmena de documentació: fins el 3/11
  • Data de comunicació de la resolució i publicació: el 15/11
  • Període de presentació de reclamacions: del 15/11 al 03/1

A on?: A través de la pàgina de l’Ajuntament de Barcelona:  (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001413 )

Codis de les activitats: A la petició de subvenció, haureu d’especificar l’activitat que realitzarà l’infant i el codi assignat segons any de naixement. Aquí teniu el llistat de codis:

Codigos de referencia actividad subvencionabe

EE06094DJZEAC001 Dansa Jazz Zumba – junior 2017 a 2012
EE06094DJZEAC002 Dansa Jazz Zumba – Kids 2017 a 2012
EE06094ESXEAC001 Escacs 2017 a 2012
EE06094JUDEAC001 Judo 2017 a 2012
EE06094PAREAC001 Patinatge artístic 2017 a 2012
EE06094PAREAC002 Patinatge artístic 2017 a 2012

Requisits:

  • L’infant o jove ha d’estar empadronat a la ciutat de Barcelona, exceptuant els casos de beneficiaris amb necessitats educatives especials que hauran d’adjuntar el certificat d’escolarització en cas que resideixin fora de Barcelona.
  • La renda per membre de la unitat familiar ha de ser igual o inferior a 10.000€ any. (ingressos nets)

Cal saber que:

  • Només es podrà presentar una sol·licitud per infant o adolescent.
  • Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual. No generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
  • El pare, mare o tutor legal dels infants i adolescents destinataris de les subvencions seran els beneficiaris/àries de la mateixa i l’entitat on es preinscrigui l’infant o jove, per mitjà de la persona que ostenti la potestat parental o la seva representació legal serà el perceptor de la subvenció.
  • Les subvencions són compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l’import de les subvencions i de totes les que puguin ser compatibles, no podrà superar el cost total de l’activitat esportiva.

PER QUALSEVOL DUBTE O ACLARIMENT PODEU ADREÇAR-VOS A LA SECRETARIA DE L’AFA

Please follow and like us:
Pin Share