Curs 2017-2018

Curs 2017-2018

Funcionament jornada compactada

Benvolguts, La valoració general d’aquesta primera setmana d’horari compactat es molt positiva, però ens agradaria fer un parell d’aclariments per tal de millorar algun aspecte: Donat que

Read More »