Enqueta satisfacció: Dia 31 de maig últim dia de recollida

Us recordem que demà dijous és últim dia per entregar l’enquesta de satisfacció que es va repartir. A les 9 h i a es 16,30 trobareu les urnes a les entrades i sortides de l’escola (accés porta principal i accés infantil). Fora d’aquest horari la urna està al vestíbul, davant de consergeria.

Gràcies a tots per la vostra participació! La vostra opinió és molt important.

Please follow and like us:
Pin Share