Renovacions del Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Tal i com ens han informat a l’escola, enguany es porten a terme les renovacions parcials i en el nostre Consell Escolar cal renovar tres membres del sector mestres i dos membres del sector pares i mares (o tutors legals).

Poden ser escollits tots aquells pares, mares, tutors i tutores legals dels alumnes del centre, que exerceixen la pàtria potestat o la tutela i que figuren en el corresponent cens electoral.

A continuació us adjuntem el calendari que ens ha proporcionat direcció:

  • Presentació de candidatures: Del 7 al 18 de novembre
  • Publicació del cens electoral (tauler d’anuncis interior): 7 de novembre
  • Reclamacions en relació al cens: Del 7 al 14 de novembre
  • Sorteig mesa electoral pares i mares: 14 de novembre
  • Publicació del cens definitiu: 21 de novembre
  • Votacions sector de mestres: 1 de desembre
  • Votacions sector pares i mares: 30 de novembre
  • Constitució del nou Consell Escolar: 12 de desembre

Com a progenitors/es és el nostre deute que aquesta participació sigui efectiva, en benefici del millor funcionament del centre i de la coordinació entre tots els estaments que el conformen.

Animeu-vos i participeu!

Please follow and like us:
Pin Share