Reunió del Consell Escolar, 14 de novembre de 2016