Resolució provisional dels ajuts pel casal d’estiu:

Benvolguts/des,,

Totes les famílies que heu demanat l’ajut a l’Ajuntament pel casal d’estiu, rebreu avui un missatge de text amb la resolució provisional i el tant per cent atorgat. Si us plau, comproveu que l’import atorgat s’ajusta als barems establerts. Estem veient casos d’errada en el càlcul per part de l’Ajuntament,a causa de la confusió que produïa la casella a omplir amb l’import de les dues últimes declaracions de renda. Us adjuntem els barems i els tant per cent de subvenció que li pertoca a cada barem. Si creieu que no és correcte l’atorgament donat, podeu fer reclamació fins al 14 de juny, trucant al telèfon  935 851 744 o enviar un correu electrònic a [email protected], en horari de dilluns a divendres, de 9 a 18 h de manera ininterrompuda. 

Barems:

  • De 0 a 7.000 € anuals per membre de la unitat familiar: 90%
  • De 7.000,01 a 9.000 € anuals per membre de la unitat familiar: 60%
  • De 9.000,01 a 10.000 € anuals per membre de la unitat familiar: 30%
Please follow and like us:
Pin Share