Reunió del Consell Escolar, 30 de novembre de 2015

Adjunt podreu trobar i consultar l’acta de l’últim Consell Escolar reunit el passat 30 de novembre amb el següent ordre del dia:

  • Aprovació de l’acta anterior.
  • Canvi de festa de lliure disposició del 2n trimestre
  • Presentació i aprovació de la Memòria Anual del Centre 2014-2015
  • Presentació i aprovació de la Programació General Anual 2014-2015
  • Torn obert de paraules

Document: Consell Escolar 30-11-2015

Please follow and like us:
Pin Share