Tag:

Consell Escolar

Consell Escolar

Benvolguts/des, Enguany es porten a terme les renovacions parcials dels Consells Escolars dels centres educatius, segons el que està previst a la Resolució ENS/2160/2014, de