Socialització de llibres curs 2022-2023: Llistat de llibres

Benvolguts/des,

Adjunt us indiquem els preus definitius de la socialització de llibres pel pròxim curs. 

Tots els alumnes que estiguin al corrent de pagament, rebran el lot de llibres el primer dia de curs. Els rebuts emesos que estiguin pendents de pagament o hagin estat retornats, hauran d’estar abonats abans del 31 d’agost. En cas contrari, els llibres no seran entregats als infants fins que el saldo estigui abonat.

Com ja sabeu, la socialització de llibres no és obligatòria. Cada família pot escollir si vol o no socialitzar. Totes les famílies que ja formeu part del projecte, no heu de formalitzar la inscripció, però els que no estigueu adherits i vulgueu formar-ne part, haureu d’omplir aquest document i enviar-ho a la secretaria de l’AFA degudament complimentat i signat abans del 30 de juny. El preu de la socialització engloba els següents conceptes:

  • LLibres
  • Material digital
  • Material de lectura
  • Material escolar
  • Quota de l’AFA

El preu de tot el conjunt de conceptes que engloba la socialització pels SOCIS inscrits al projecte és:

SOCIS DE L’AFA ADSCRITS AL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ:

SOCIS DE L’AFA NO ADSCRITS AL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ:

Els socis de l’AFA que NO formin part del projecte, hauran de comprar els llibres de text fora de l’escola (p.e. ABACUS). Més a baix, trobareu el llistat de llibres per cursos que haureu d’adquirir. Entre els mesos de setembre i octubre, es passarà des de l’AFA els rebuts corresponents als conceptes de projecte Innovamat (no es ven a llibreries), material digital, material de lectura, material escolar i quota de l’AFA segons quadre adjunt:

A part, hauran d’adquirir fora de l’escola aquests llibres:

ALUMNES NO SOCIS DE L’AFA:

Hauran d’adquirir els llibres corresponents fora de l’escola, i pagar a la secretaria de l’escola els conceptes especificats en el quadre anterior (excepte la quota de l’AFA).

Please follow and like us:
Pin Share