Ajuts menjador escolar curs 2015-2016

L’alumnat de P-3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador. Curs 2015-2016

• S’atorguen ajuts ordinaris de 3€ i també extraordinaris fins un màxim de 6€ per a les rendes més baixes.

• Es pot sol.licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2014.

• S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol.licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes.

• La taula de baremació, fixa 15 trams. L’ajut extraordinari de 6€ s’atorgarà als sol·licitants que obtinguin 15 punts generals i 4 punts complementaris (d’acord amb el que s’indica als punts 3 i 4 de l’annex 2).

• Es simplifica al màxim la documentació a presentar al sol·licitar els ajuts.

Termini de presentació de les sol·licitud

Les sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa, es presentaran en el centre educatiu on l’alumnat estigui matriculat o preinscrit. Enguany es farà en dos períodes,

Primer període: del 8 al 19 de juny de 2015, ambdós inclosos.

Segon període: del 7 al 18 de setembre de 2015, ambdós inclosos.

Per més informació cliqueu aquí.

Please follow and like us:
Pin Share