Convocatòria Assemblea General, dilluns 9 de desembre 2013

CONVOCATÒRIA REUNIÓ INFORMATIVA

• DILLUNS, 9 DE DESEMBRE DE 2013

• 19.00 h.

• Menjador de l’escola.

Amb un únic punt de l’ordre del dia:

1. Olimpoveda

 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL

• DILLUNS, 9 DE DESEMBRE DE 2013

• 19:30 h.

• Menjador de l’escola.

Amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior (està penjada a la web).

2. Presentació de les candidatures, eleccions i renovació de la Junta.

3. Informe econòmic del curs 2012-2013

4. Presentació de la memòria de les activitats del curs passat.

5. Proposta de creació d’un fons de contingència per cobrir necessitats humanitàries.

6. Precs i preguntes.

 

Si abans de l’assemblea desitgeu veure els comptes, us preguem que us poseu en contacte amb nosaltres, ja sigui a través de la secretaria de l’AMPA, o a través de l’adreça de correu [email protected].

Recordeu que l’assistència a l’assemblea general anual i a l’extraordinària és imprescindible per al bon funcionament d’aquesta Associació i per a poder estar informats del que s’ha dut a terme durant l’últim exercici i tractar de fixar, entre tots, les pautes d’actuació pel proper.

Us esperem !

Please follow and like us:
Pin Share