Noves candidatures a la Junta de l’Ampa

Us informem que a la propera Assemblea General de l’AMPA, prevista per al 27 de novembre, es procedirà a l’elecció de la nova Junta Directiva de l’associació, un cop esgotat el seu mandat d’un any, que és el que fixa l’article 14 dels Estatuts.

Per aquest motiu, us demanem que si voleu presentar una candidatura per a la nova Junta Directiva feu arribar a la secretaria de l’AMPA una llista de noms que respecti les condicions fixades pel Reglament de règim intern de l’associació:

a) Que la llista cobreixi com a mínim els càrrecs de president o presidenta, secretari o secretària i tresorer o tresorera, sense detriment d’altres persones que vulgueu incorporar a la candidatura com a possibles responsables de les comissions de treball de la Junta Directiva.

b) Que la llista es presenti amb una antelació mínima de cinc dies a la celebració de l’Assemblea General.

D’acord amb l’article 12.4 dels Estatuts «les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president».

Si teniu cap dubte sobre la presentació de candidatures, no dubteu a preguntar!

Moltes gràcies per la vostra atenció i fins aviat.

Please follow and like us:
Pin Share