Resum Consell Escolar, 1 de desembre 2014

El Consell Escolar s’ha reunit avui en sessió ordinària.

Cal dir que aquesta ha estat l’última sessió del Consell amb la seva composició anterior a les eleccions del dia 26. El nou Consell es constituirà el proper 15 de desembre.

En primer lloc s’ha aprovat per assentiment l’acta de la sessió anterior.

En segon lloc, s’ha aprovat la composició definitiva del Consell, que a partir d’ara tindrà 5 mestres i 5 mares-pares. Els mares-pares sortints són Eva Millet i l’Ignasi Saula (a part de l’Ernest Soler, que ja no té fills a l’escola), i els entrants, el Jaume Altimira i la Montse Pujolàs. Seguiran essent membres del Consell el Luis Aguilar i l’Albert Branchadell, i en Josep M. Barrabés seguirà fent el paper de mare-pare representant de l’AMPA.

En tercer lloc, s’ha presentat i aprovat la Memòria Escolar del curs 2013-2014. Una de les coses que s’ha comentat és que hi hagi 2 famílies de mitjana per grup-classe que no acudeixen mai a la reunió amb el tutor o tutora (un nombre preocupant però que pel que es veu és baixa amb una perspectiva comparativa). També s’ha demanat que a la memòria es faci un esment de la iniciativa d’incloure l’anglès en el concurs literari de Sant Jordi. També s’ha comentat que quan parlem de la nostra escola no s’hauria de dir «el Poveda» sinó «la Poveda». Finalment, s’ha preguntat per les causes de la variació constant de professorat, que és imputable a les males pràctiques de l’administració, que per exemple no treu a concurs moltes places que podrien ser definitives. (Tenim la Memòria a la vostra disposició.)

En quart lloc, s’ha presentat i aprovat la Programació General Anual del curs 2014-2015, que té un nou format on es distingeixen els objectius «de resultats», «de procés» i «de recursos». S’ha observat que hi faltava un esment a la nova Comissió d’Anglès, que aprofitant l’arribada d’una especialista d’anglès amb plaça fixa mirarà d’elaborar un full de ruta (que diria aquell) sobre el paper de l’anglès a l’escola. S’ha recordat que al taller sobre l’escola desitjable que es va fer a la festa de benvinguda hi va haver un clam unànime de més anglès a l’escola i s’ha recordat el vell projecte suggerit pel sector mares-pares del Consell d’impartir una matèria sencera en aquesta llengua. L’AMPA, per mitjà del seu representant, ha ofert suport en aquesta línia, suport que d’entrada l’escola no veu clar, tot i que sembla que hi ha precedents en altres centres d’activitats incloses en l’horari escolar finançades per les AMPA respectives. També s’ha parlat breument del projecte de teatre en castellà que es va fer el curs 2013-2014 i no es repetirà el 2014-2015 (les competències es treballaran des d’un altre angle) i de les idees de la consellera Rigau sobre la millor de l’ortografia. (Tenim la PGA a la vostra disposició.)

En cinquè lloc s’han presentat les dades dels ajuts de menjador. Enguany s’han rebut 126 sol·licituds i s’han concedit 90 ajuts (més que el curs passat, amb 127 sol·licituds i 82 ajuts). Hi ha 13 ajuts de 6€ (el curs passat els ajuts més alts eren de 5€) i 77 ajuts de 3€. El representant de l’AMPA ha demanat una reflexió sobre les implicacions legals dels ajuts que es concedeixen i no són utilitzats plenament, que fins ara formen un romanent que es reinverteix per atendre altres necessitats. També s’ha informat de les darreres eleccions al Consell Escolar: entre el sector mestres van votar 29 persones (de 30); entre el sector PAS, 6 (de 6); i entre el sector mares-pares, 107 (no direm de quants, per no deprimir, però 107 són molts més vots que a les eleccions anteriors, en les quals només van participar 66 mares-pares). Els noms dels nous mares-pares els teniu supra.

Un punt que s’ha afegit a l’ordre del dia és el canvi del tercer dia de lliure disposició. No serà el 22 de maig com s’havia previst sinó el 29. El culpable és l’alcalde de Barcelona, que ha decidit que la Segona Pasqua no sigui el 25 de maig, l’endemà de les eleccions municipals, sinó l’1 de juny. Una decisió políticament assenyada si es vol evitar l’abstenció però teològicament molt discutible. (Difícil imaginar-se el president del govern decidit que enguany Nadal serà el 2 de gener.)

Al torn obert han sortit diferents qüestions: a) la manera de procedir amb una nena amb NEE que n’ha agredit una altra en el marc d’una activitat extraescolar; b) la necessitat d’unificar criteris sobre aspectes de l’actuació docent (com ara si es porten els exàmens a casa o no); c) la necessitat d’aclarir els canals de comunicació entre els mares-pares i l’escola per vehicular queixes i/o suggeriments de les famílies; d) la petició que el proper Consell del dia 15 no sigui només de constitució sinó que s’inclogui a l’ordre del dia un punt sobre la posició de l’escola respecte a la LOMCE; e) la presentació de l’acord de millora que s’ha establert entre l’AMPA, la direcció i l’empresa del menjador; f) l’aparició imminent al web de l’escola d’abundosa informació sobre el Sant que dóna nom a l’escola (per contrarestar l’infame intent de l’any passar de canviar aquest nom per un altre); g) la possibilitat que alguns monitors de menjador desenvolupin la seva activitat en anglès (i la possibilitat que en el futur l’empresa del menjador recluti monitors que acreditin el coneixement d’aquesta llengua; i h) la possibilitat de crear un club de lectura virtual via facebook per orientar els mares-pares que volen proposar lectures als seus fills (possibilitat que s’ha de veure com casa amb el blog de la biblioteca que ja existeix).

El Consell s’ha acabat amb un fort aplaudiment als membres que deixen de ser-ho (mestres, PAS i, molt especialment, mares-pares). Els mares-pares que quedem, ja ho sabeu, som a la vostra disposició per tot el que calgui, i a partir d’ara també el que s’hi incorporen. Recordeu: Luis Aguilar, Jaume Altimira, Albert Branchadell i Montse Pujolàs, sense oblidar Josep M. Barrabés que és el mare-pare (pare per ser més exactes) representant de l’AMPA.

Please follow and like us:
Pin Share