Resum Consell Escolar, 9 de març 2015

Bona nit i bona hora a tothom.

Us informem que avui s’ha celebrat una reunió del Consell Escolar i, com sempre, ens agradaria fer-vos-en cinc cèntims.

En primer lloc s’ha aprovat l’acta de la sessió anterior (1 de desembre de 2014). (Tècnicament, la sessió anterior va ser la de constitució del nou Consell, però en aquesta sessió no es va poder aprovar aquesta acta perquè l’únic punt de l’ordre del dia era precisament la constitució del Consell.) Recordeu que les actes dels Consells es pengen a la pàgina web de l’escola: http://www.escolaparepoveda.cat/consell-escolar.

En segon lloc s’han aprovat successivament el pressupost definitiu de 2014, la liquidació del pressupost de 2014 i el pressupost provisional de 2015, que prèviament havien estat informats favorablement per la Comissió Econòmica del Consell Escolar.

En el cas de la liquidació del pressupost de 2014, ens hem interessat per una despesa de 2.213,31€ classificada com a “altres”. La secretària ha explicat que això correspon a la nova pàgina web de l’escola i al manteniment del tendal del pati d’infantil. En el cas del pressupost de 2015 ens hem interessat per la quantitat de 1.500€ que es preveu destinar al manteniment de la pàgina web. Hi ha hagut un petit debat sobre aquest import (que constitueix el 16% del pressupost de funcionament de l’escola) i la presidenta en funcions ens ha promès una explicació de les tasques que comporta el manteniment d’aquest web.

En tercer lloc, el representant (i president) de l’AMPA al Consell ha exposat els comptes dels ajuts de menjador (“beques menjador”, en la terminologia popular). El curs anterior van rebre un ajut 80 alumnes (63 alumnes de 3€ diaris i 17 alumnes de 5€) i en el curs actual són 87 alumnes (72 de 3€ i 15 de 6€). (El curs passat el preu del menú era 5,90€ i enguany és 5,92€.) L’escola seguirà reinvertint els ajuts no utilitzats a ajudar altres famílies de l’escola que no són receptores d’ajuts o que no en tenen prou amb l’ajut de 3€, incloent-hi el romanent que va quedar del curs 2013-2014.

En quart lloc era previst rebre informació de la trobada de la Xarxa d’Escoles Insubmises (celebrada el passat 21 de febrer), però la mestra encarregada de fer-ho ha defensat el criteri que abans d’informar el Consell primer cal parlar-ne en el si del claustre de l’escola. Aquesta actitud ha causat la perplexitat del sector mares-pares i de la major part del sector mestres també. Per sortir d’aquest atzucac imprevist s’ha decidit programar un Consell per parlar específicament de la posició de l’escola respecte a la LOMCE, que se celebrarà el dia 23 de març.

Al torn obert hem recordat el desig de les mares-pares d’incidir en el nou projecte educatiu de l’escola, però ho hem aconseguit aclarir en quins termes es podrà fer això. Sembla que la redacció del projecte va tard (en part per la baixa de la directora de l’escola), que hi ha coses “embastades” i que es preveu tancar-lo a final del curs per poder-lo aprovar a l’últim Consell d’aquest curs o al primer Consell del curs que ve. La presidenta en funcions en ha promès que ens passaria un índex del projecte, si més no. Els mares-pares de l’escola tenim el repte d’organitzar-nos per poder dir la nostra en aquest assumpte tan important.

Al torn obert també hem expressat la nostra inquietud per la situació de l’adscripció d’escoles a instituts de secundària. La novetat d’enguany és que l’IES Serrat i Bonastre canvia de districte (passa de Sarrià-Sant Gervasi a Gràcia) i amb tota probabilitat obrirà una tercera línia. Segons el que es diu i es comenta, aquesta jugada és per compensar la no-construcció de l’IES Vallcarca (nom provisional) i la desaparició de l’IES Bosch i Gimpera, l’únic institut públic que hi havia a Gràcia Nord. Es confirma que enguany la Poveda seguirà adscrita a tres instituts (l’esmentat Serrat i Bonastre, el Vall d’Hebron i el Narcís Monturiol), però no tenim la seguretat que això continuï així en el futur, considerant la pressió que estan exercint les escoles dels barris de la Vall d’Hebron sobre el Consorci d’Educació de Barcelona per assegurar-se places a l’IES Monturiol (i també a l’Anna Gironella de Mundet).

Acabem els cinc cèntims dient-vos que si necessiteu qualsevol aclariment o voleu fer qualsevol comentari us podeu adreçar a qualsevol membre del sector mares-pares (Luis Aguilar, Jaume Altimira, Albert Branchadell i Montse Pujolàs) o al representant de l’AMPA al Consell (Josep M. Barrabés).

Please follow and like us:
Pin Share